Konkurs MSZ Polska Pomoc Rozwojowa 2016

admin/ 16 listopada, 2015

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Polska pomoc rozwojowa 2016”

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art.  27 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi:
min. 200 000 zł – dla projektów realizowanych na rzecz Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
min. 300 000 zł – dla projektów realizowanych na rzecz Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii, Palestyny i Mjanmy

Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10,00% całkowitej wartości oferty (forma wkładu własnego: finansowy, rzeczowy lub osobowy)

Termin naboru: 8 grudnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje.