Doposażenie …

Doposażenie projekt
Doposażenie w niezbędne urządzenia biurowe Fundacji I2

 

Projekt pt.: “Doposażenie w niezbędne urządzenia biurowe Fundacji I2” jest realizowany na podstawie umowy nr 115/ID683/FIO/2015 w terminie od 1 maja 2015 roku do 4 czerwca 2015 roku. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt

LL_FIO-Logo_ramka

Organizator

logo FLZB 2010

Partnerzy

stopka partnerzy

Cel projektu:

Celem projektu jest doposażenie Fundacji I2 w niezbędne urządzenia biurowe pozwalające na sprawne funkcjonowanie i organizowanie zaplanowanych działań dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych, młodzieży, NGO i JST oraz realizacji celów statutowych fundacji.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • zakup komputera przenośnego,
  • zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
  • zakup oprogramowania biurowego,
  • zakup projektora multimedialnego,
  • opracowanie roll-up fundacji.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich