Centrum Wsparcia JST

Centrum Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego powstało aby zwiększyć świadomość JST w zakresie możliwości rozwoju współpracy i partnerstwa z 3 sektorem, biznesem oraz indywidualnymi osobami.

Centrum Wsparcia JST ma na celu:
  • upowszechnienie opracowywanie i aktualizacji dokumentów strategicznych,
  • zwiększenie udziału JST w gospodarce niskoemisyjnej,
  • zachęcanie do korzystania z funduszy unijnych,
  • kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie i upowszechnienie procesu konsultacji społecznych,
  • poprawę jakości świadczonych usług społecznych,
  • zwiększenie zakresu i poprawa mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i biznesem,
  • inkubowanie partnerstw międzysektorowych i ułatwianie współpracy.

cropped-Beznazwy-1-e1441973019865.png