Ja i Ty po sześćdziesiątce. Klub Trzeciej Młodości

Projekt “Ja i Ty po sześćdziesiątce. Klub Trzeciej Młodości” realizowany jest w terminie od 27 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Kurs w Przyszłość.

Cel projektu:

Rozwój i upowszechnianie usług społecznych poprzez zwiększenie dostępności do aktywnych form integracji wśród 20 seniorów w wieku 60+ ze wsi Szczecyn w okresie od 27.06.2016 do 31.12.2016.

Działania:

  1. Organizacja szkolenia “Blaski i cienie trzeciej młodości”
  2. Organizacja szkolenia “Wirtualna Dżungla – czyli jak się odnaleźć w multimedialnej rzeczywistości”
  3. Organizacja szkolenia “Smacznie, zdrowo, kolorowo – czyli dobra dieta dla dojrzałej kobiety i faceta”
  4. Organizacja szkolenia “Kija włóczykije – czyli finlandzki sport na polskich drogach”
  5. Organizacja szkolenia “Jak pokonać finansowe pułapki życia dojrzałego”
  6. Organizacja szkolenia I Ty będziesz seniorem – pomóż, poznaj i naucz się”
  7. Zakup wyposażenia ICT oraz stołów i krzeseł do Klubu Trzeciej Młodości
  8. Organizacja wizyt w instytucjach kultury

plakat ASOS

Organizatorzy:                                                                                     Grantodawca:

logo     LOGO                      asos_logo

Zadanie publiczne pt. “Ja i Ty po sześćdziesiątce. Klub Trzeciej Młodości” dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020