O fundacji

“Rozpocznij tam gdzie jesteś. Wykorzystaj to co masz. Zrób to, co możesz”

Arthur Ashe

Misja Fundacji I2

Potencjał osobisty, Talent i Współpraca rozwijają i tworzą nowe możliwości.

Naszym celem jest zbudowanie sieci współpracy organizacji, przedsiębiorców oraz osób z potencjałem i talentem, wspólna realizacja innowacyjnych przedsięwzięć oraz wspieranie i promocja tworzenia nowych miejsc pracy.

Nasze cele:
 • działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • promocja przedsiębiorczości i postawy proprzedsiębiorczej osób wkraczających na rynek pracy,
 • pomoc i wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na otworzenie i rozwój przedsiębiorstwa,
 • współpraca z “młodymi talentami” i promocja ich pomysłów na “biznes”,
 • rozwój potencjału osobistego młodych ludzi,
 • działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 • działania na rzecz popularyzacji nauki i edukacji,
 • tworzenie systemu szkoleń dla grup podejmujących i umacniających inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne na rzecz społeczności lokalnej.
Nasze zadania:
 • organizacja i prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i doradczej w kraju i za granicą,
 • organizacja szkoleń, kursów, prelekcji, wykładów, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów,
 • działalność promocyjna, informacyjna i edukacyjna,
 • utrzymanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą,
 • pozyskiwanie środków finansowych poprzez przygotowanie wniosków i realizacje projektów dofinansowanych przez instytucje UE oraz inne fundusze pomocowe,
 • pozyskiwanie “młodych talentów: do współpracy.