Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WL – Aktualizacja

admin/ 25 lutego, 2016

23 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020.

Szczegółowe informacje.