Program Operacyjny Polska Wschodnia – Szczegółowy Opis Osi Prioryterowych

admin/ 19 lutego, 2016

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje.