E-Senior

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025

AKTYWNI +

Nazwa zadania: E-Senior

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

83 887,50 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

93 262,50 zł

Celem głównym zadania publicznego jest zniwelowanie obszaru wykluczenia cyfrowego i poprawienie bezpieczeństwa seniorów w sieci poprzez zwiększenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów u 25 osób (w tym 13 z niepełnosprawnościami) z 5 powiatów województwa lubelskiego poprzez realizację zadania publicznego w okresie 1.04.-31.12.2023 r.

Cel główny zadania wpisuje się w priorytet III Włączenie cyfrowe a jego osiągniecie przyczyni się do zaspokojenia potrzeb grupy docelowej tj. 25 osób w wieku 60+ wykluczonych cyfrowo z woj. lubelskiego w szczególności pochodzących z terenów wiejskich.

Miejscem realizacji zadania publicznego jest województwo lubelskie w szczególności Lublin oraz gminy wiejskie wchodzące w skład powiatu lubelskiego, świdnickiego, zamojskiego i hrubieszowskiego.

Grupę docelową zadania stanowią osoby w wieku 60 lat i więcej – 25 osób zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego w szczególności osoby, które doświadczają wykluczenia cyfrowego prowadzącego do izolacji społecznej. Min.50% grupy docelowej – 13 osób będą to osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na rodzaj niepełnosprawności).

Rekrutacja jest prowadzona w oparciu o infrastrukturę Fundacji I2 oraz współpracę nawiązaną z centrami Kultury/klubami seniorów oraz Urzędami Gmin w gminach powiatu Lublin, lubelskiego, świdnickiego, zamojskiego i hrubieszowskiego.

Działania warsztatowe rozpoczną się systematycznie dla każdej zrekrutowanej 5 osobowej grupy z danego powiatu. W ramach bloku warsztatowego zaplanowano 5 warsztatów mających na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w sieci oraz nabycia umiejętności posługiwania się sprzętem i korzystania z nowych mediów.

Zaplanowano następujące warsztaty w formule stacjonarnej:

  1. „START” – zakres: podstawy obsługi sprzętu, obsługa przeglądarek, umiejętność korzystania z Internetu, wyszukiwanie informacji, obsługa poczty.
  2. „KOMUNIKATORY” – zakres: media społecznościowe, komunikatory, dostępne programy do komunikacji na odległość i sposób ich użytkowania.
  3. „E-ZAKUPY” – zakres: jak i gdzie robić zakupy w sieci, metody płatności, obsługa dostaw towarów.
  4. „E-OBYWATEL” – zakres: jak załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, czym jest profil zaufany, e-administracja, jak korzystać z profili urzędów i instytucji.
  5. „BEZPIECZEŃSTWO” – zakres: bezpieczne korzystanie z technologii teleinformacyjnych i Internetu, niebezpieczeństwo w sieci, rodzaje zagrożeń, obsługa programów antywirusowych, jak być bezpiecznym w sieci.

Każdy blok warsztatowy będzie miał 20 godzin szkoleniowych realizowanych
w systemie spotkań 5 godzinnych dla 25 osób podzielonych na grupy 5 osobowe.

Po zakończeniu przez uczestników zadania udziału w blokach warsztatowych kolejnym etapem będą spotkania indywidualne z Animatorami Integracji Cyfrowej, których zadaniem będzie budowanie sieci wsparcia seniorów w trakcie realizacji projektu jak i również po jego zakończeniu.
Animatorzy będą pełnić dyżury i służyć poradą w zakresie obsługi urządzeń (technologie) jak i kwestii merytorycznych dotyczących poruszania się po Internecie.

Na zakończenie zadania publicznego w ostatnim miesiącu realizacji założono szkolenie on-line dla uczestników zadania publicznego.

“E-ZDROWIE” – blok szkoleniowy on-line będzie poświęcony zdrowiu i będzie obejmował tematy profilaktyki zdrowotnej, aktywności w wieku 60 plus, zdrowego odżywiania oraz możliwości telemedycyny. Zaplanowano jedno szkolenie w wymiarze 5 godzin w podziale na 3 grupy dla 25 osób, łącznie 15 godzin szkolenia.

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji i udziału E-SENIOR
(plik PDF)
Formularz zgłoszeniowy E-SENIOR
(plik PDF)

Galeria zdjęć z projektu

Warsztaty on-line w dniu 09.11.2023

Warsztaty on-line w dniu 23.11.2023