Projekty

Fundacja I2 realizuje zadanie publiczne:

Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Termin realizacji zadania publicznego:

od dnia 28.02.2019 r.  do dnia 31.08.2019 r.

 

Fundacja I2 zrealizowała zadanie publiczne:

Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Wszystko jest możliwe” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Termin realizacji zadania publicznego:

od dnia 05.07.2017 r.  do dnia 10.12.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem YouBrand