Centrum Wsparcia Edukacji

Centrum Wsparcia Edukacji powstało aby wspierać placówki edukacyjne w tworzeniu możliwie  najlepszego środowiska  edukacyjnego, w szczególności poprzez:

  • pomoc w tworzeniu długofalowych strategii promocji szkoły;
  • pomoc w przygotowywania wniosków o dotacje na tworzenie możliwie najlepszych warunków edukacyjnych;
  • promocję osiągnięć edukacyjnych szkoły;
  • wsparcie placówek w zakresie stosowania innowacji w zarządzaniu i edukacji;
  • przeprowadzenie  kampanii społecznych na rzecz wspierania edukacji i kształcenia ustawicznego;
  • prowadzenie działań  mających na celu zwiększenia świadomości społecznej na temat znaczenia edukacji i kształcenia ustawicznego.