Centrum Wsparcia Biznesu

Fundacja I2 jako Instytucja Otoczenia Biznesu wspomaga inkubację i promocję przedsiębiorczości, dostarcza usługi wsparcia i rozwoju biznesu.

Działania realizowane przez Fundację I2 są skierowane na pomoc przy tworzeniu, rozwoju działalności przedsiębiorstw oraz świadczenie pomocy w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych.

Jako Instytucja Otoczenia Biznesu nasze dziania ukierunkowane są na:
  • wsparcie przedsiębiorczości,
  • wsparcie transferu innowacji i technologii,
  • tworzenie sieci współpracy i partnerstw,
  • pomoc w pozyskiwaniu dotacji na działalność i rozwój przedsiębiorczości,
  • organizacja przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą,
  • gromadzeniu i udostępnianiu informacji istotnych dla przedsiębiorców,
  • aktywizację osób bezrobotnych.

cropped-Beznazwy-1-e1441973019865.png