Wzór na konkurencję – PO Polska Wschodnia

admin/ 22 września, 2015

Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 20 października do 30 grudnia 2015 roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można otrzymać na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej oraz usługi doradcze.

Maksymalna kwota dotacji to 100 000 zł

Szczegółowe informacje.