Kokurs FIO 2016

admin/ 14 września, 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs FIO 2016.

Konkurs obejmuje możliwość składania wniosków w obszarach:

  • Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
  • Priorytet 3. Aktywni obywatele;
  • Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;

oraz

  • Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3
  • Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4

Wysokość wnioskowanej dotacji:
– dla zadań „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 100 tys. zł,
– dla zadań „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł),
– w Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

Wymagany wkład własny:

Wartość dotacji

Środki własne

10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji – środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 200 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji – środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych:

– w Priorytecie 3, w tym w ramach Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych oraz w Priorytecie 4, w tym w ramach Komponentu Działań Systemowych przypada od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godziny 16:15
– w Priorytecie 2 przypada od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15.

Szczegółowe informacje.