Doradztwo ICT dla organizacji pozarzadowych

admin/ 5 lutego, 2016

Dziękuję za udostępnienie biura w dniu 4.02.2016 roku ZS FLOP w Lublinie na potrzeby przeprowadzenia doradztwa dla 3 organizacji pozarządowych. Doradztwo dotyczyło możliwości bezpłatnej promocji organizacji w internecie oraz podstaw obsługi WordPress.

doradztwo