admin/ 29 października, 2015

W dniu 22 października 2015 roku Fundacja I2 przeprowadziła szkolenie rady pedagogicznej n.t. “Jak radzić sobie z niedojrzałością społeczno-emocjonalną ucznia w szkole” w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie.