Konkurs – 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości- PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

admin/ 31 marca, 2016

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury.

Termin naboru: 31 marca do 21 kwietnia 2016 roku.

Wnioskodawcy: 

organizacja pozarządowa

przedsiębiorca

szkoła wyższa

jednostka naukowa

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Dofinansowanie można uzyskać na:

1. opracowanie programów przygotowania rzeczników prasowych sądów i prokuratur oraz pracowników biur prasowych do pełnienia swoich funkcji oraz przygotowania medialnego prezesów sądów i szefów prokuratur do kontaktu z opinią publiczną za pośrednictwem mediów

2. przeprowadzenie szkoleń medialnych dla co najmniej 1000 uczestników (rzeczników prasowych oraz pracowników biur prasowych sądów i prokuratur, prezesów i wiceprezesów sądów, szefów prokuratur i ich zastępców).

Szczegółowe informacje.